Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าหลัก > บทความทั่วไป / Login

Current Articles | Categories | Search

Tuesday, July 01, 2008
แสงสว่างในการทำงานกับสุขภาพสายตา
By safety1 @ 3:50 PM :: 2794 Views :: 12 Comments :: บทความทั่วไป
 
เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างไร? 

            ตาเป็นอวัยวะที่สำคัญ เพราะเราใช้ตาในการมองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา โดยตาของคนเราแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ส่วนประกอบภายนอกดวงตา มีดังนี้ 

           1. คิ้ว ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เหงื่อไหลเข้าตา
           2. ขนตา ทำหน้าที่ป้องกันฝุ่นผง ฝุ่นละออง และเหงื่อไม่ให้เข้าตาได้ง่าย
           3. หนังตา ทำหน้าที่เปิดและปิดลูกตาเพื่อรับแสง และป้องกันลูกตาจากแสงสว่างที่มากเกินไป และสิ่งที่จะเข้าไปในตา หรืออันตรายที่จะเกิดกับตา 
               นอกจากนี้ยังช่วยกระจายน้ำตาไปจนทั่วลูกตา
           4. น้ำตา ทำหน้าที่หล่อลื่นตา ชะล้างผงฝุ่นละออง และเชื้อโรคบางชนิดออกไป และยังฆ่าเชื้อโรคบางอย่างได้2. ส่วนประกอบภายในดวงตา มีดังนี้

           1. กระจกตา อยู่ส่วนหน้าสุดของลูกตา มีลักษณะโค้งนูนและใส ทำให้แสงจากภายนอกผ่านเข้าไปในลูกตาได้
           2. ม่านตา เป็นผนังชั้นกลางของลูกตา ทำหน้าที่ควบคุมขนาดของรูม่านตาให้เล็กลง หรือขยายกว้างเพื่อควบคุมปริมาณของแสงที่ผ่านเข้าไปให้เหมาะสม
               ถ้าแสงสว่างมากรูม่านตาจะเล็กแสงผ่านเข้าตาน้อย แต่ถ้าแสงสว่างน้อยรูม่านตาจะขยายใหญ่ ทำให้แสงเข้าตาได้มาก 
           3. รูม่านตา เป็นช่องว่างกลางม่านตา ซึ่งเป็นช่องทางให้แสงผ่านเข้าไปได้ในลูกตา 
           4. แก้วตา (เลนส์ตา) เป็นเนื้อเยื่อมีลักษณะนูนคล้ายเลนส์อยู่ถัดจากรูม่านตาเข้าไป มีกล้ามเนื้อเล็กๆทำหน้าที่ยืดหดให้แก้วตามีลักษณะหนาหรือบาง 
               เพื่อให้แสงที่ผ่านมาเกิดการหักเหเกิดภาพบนจอตา (เรตินา)พอดี 
           5. จอตา (เรตินา)เป็นผนังชั้นในสุด ทำหน้าที่เป็นจอหรือฉากรับแสง เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการมองเห็นซึ่งเมื่อแสงตกที่เรตินา จะส่งความรู้สึก
               ไปสู่สมอง แล้วสมองเป็นตัวบอกว่า เรามองเห็นภาพอะไร เพราะจอตาเป็นที่รวมของเส้นใยประสาท มีเส้นใยประสาทมากมายที่เชื่อมโยงกับ
                ส่วนของสมอง จึงทำให้เราเห็นภาพ 
           6. กล้ามเนื้อตา ทำหน้าที่กลอกลูกตาไปมาได้ ดังนั้นการมองเห็น จึงเกิดจากเมื่อแสงตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตา โดยแสงผ่านรูม่านตา 
                เลนส์ตาหักเหแสงไปตกที่เรตินา ส่งความรู้สึกไปสู่สมอง ทำให้เรามองเห็นวัตถุ


แสงสว่างในการทำงาน

           ปัจจุบันในการทำงานต่างๆ มีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวาง การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ทำให้สายตาได้รับแสงรบกวนที่เกิดจากแสงสะท้อนและแสงกระพริบ ซึ่งทำให้เกิดอาการต่างๆได้แก่

            สายตาพร่ามัวเป็นพักๆ เห็นภาพซ้อน
            ปรับภาพมองใกล้ – ไกลได้ไม่ดีต้องใช้เวลานานกว่าปกติ
            รู้สึกตาแห้ง แสบตา สู้แสงไม่ได้
            หนังตากระตุก ลืมตาไม่ค่อยได้ 
            ปวดตา ปวดศีรษะทั้ง 2 ข้าง

การดูแลสุขภาพตา

           1. จัดสถานที่ทำงานให้มีแสงสว่างเพียงพอ และสบายตา
           2. ไม่มองของสีขาวกลางแดด หรือมองแสงสว่างจ้านานๆ
           3. ไม่เอามือหรือผ้าสกปรกเช็ดหรือขยี้ตา
           4. ไม่ไว้ผมยาวปรกหน้า เพราะจะทำให้มองไม่ถนัด และเป็นช่องทางให้ความสกปรกเข้าตาได้ 
           5. เมื่อทำงานที่ต้องใช้สายตาติดต่อกันนานๆ ควรมีการพักสายตาเป็นระยะ ๆ โดยการ
                   หลับตาทั้งสองข้างเป็นแบบหลับตานิ่ง
                   มองเหม่อโดยการมองไปข้างหน้าให้สุดสายตา ไม่มองจุดใดจุดหนึ่ง เพื่อให้กล้ามเนื้อรูม่านตาได้พักและได้ขยายเต็มที่ 
                   มองไกลเกิน 6 เมตร โดยมองผ่านทางหน้าต่าง ดูภาพที่ไกลสุดสายตา แม้จะตั้งใจหรือไม่ก็ตามกล้ามเนื้อตาจะได้พัก 
           6. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ บำรุงสายตา เช่น ผักใบเขียว และผลไม้ที่มีสีเหลือง จะเป็นแหล่งของวิตามินเอและเบต้าแคโรทีนที่บำรุงสายตาได้ดี
           7. หลังจากเลิกงานในแต่ละวัน ไม่ควรมีกิจกรรมที่ต้องใช้สายตามาก ๆ และควรมีเวลาพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่ เพราะตาจะได้พักแบบผ่อนคลายมากที่สุด
           8. ควรมีการนวดกล้ามเนื้อตา เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้า ตามขั้นตอนต่อไปนี้


           ท่าที่ 1 นวดมุมบนของเบ้าตา
                   วางหัวแม่มือบนเปลือกตาด้านบนบริเวณหัวตา
                   นิ้วทั้ง 4 ที่เหลือวางบริเวณหน้าผาก
                   ใช้หัวแม่มือกดคลึงนวดจากหัวตาไปให้รอบดวงตา 
                   นวดรอบขอบตา 4 – 5 ครั้ง


          ท่าที่ 2 นวดแก้ม
                   แนบนิ้วชี้กับนิ้วกลางแตะบริเวณข้างรูจมูก หัวแม่มือวางบริเวณคาง
                   ลดนิ้วกลางลง แล้วใช้นิ้วชี้นวดบริเวณแก้มให้ทั่ว
                   นวดซ้ำ 4 – 5 ครั้ง


          ท่าที่ 3 นวดดั้งจมูก
                   ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ คีบดั้งจมูกบริเวณระหว่างตาทั้งสองข้าง
                   นวดบริเวณระหว่างตาทั้งสองข้าง โดยนวดลงก่อนแล้วนวดขึ้น 
                   ทำซ้ำ 4 – 5 ครั้ง


          ท่าที่ 4 นวดบริเวณรอบเบ้าตา
                   กำนิ้วมือทั้ง 4 หลวม ๆ แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือกดเบา ๆ บริเวณขมับ
                   ใช้ข้อที่ 2 ของนิ้วชี้นวดบริเวณเบ้าตา
                            ด้านบน : เริ่มจากหัวคิ้วไปสิ้นสุดที่ปลายคิ้ว
                            ด้านล่าง : จากด้านหัวตาล่างไปสิ้นสุดด้านหางตาล่างทำซ้ำ 4 – 5 ครั้ง 

           9. สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาอื่น ๆ เช่น การเป็นต้อ การอักเสบ มีน้ำตาไหลตลอดเวลา หรือมีอาการปวดศีรษะมากขณะทำงานควรปรึกษาจักษุแพทย์
               เพื่อการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
.............................................................................................................................
**** เอกสารอ้างอิง นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม : คู่มือการดูแลสุขภาพของสตรีวัยทำงาน : สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน,2545 ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
       ภาพจาก :www.sc.mahidol.ac.th
  
Comments
ByDapeng A5S @ Saturday, July 21, 2012 9:29 AM
It is nice that you posted something like this and I am quite lucky to read it. Thanks for posting this!

BySkoda Fabia Car DVD Player @ Monday, August 13, 2012 10:28 AM

such a beautiful car dvd player,with so easy price,would you like to buy some ?

ByI997 phone @ Monday, August 20, 2012 2:57 PM
แปรงสีฟันเป็นของจำเป็นที่ใช้ทุกวันในการขจัดคราบอาหาร สิ่งสกปรกที่ติดตามตัวฟัน เพื่อป้องกันฟันผุและเหงือกอักเสบ ”

ByBuy Car DVR @ Tuesday, October 30, 2012 2:24 PM
I like the efforts you have put in this,regards for all the great blog posts.Thank you,bless you for the article,I might come back later to view out your other posts.

By

Cheap Lebron 9

@ Sunday, August 18, 2013 4:15 PM
I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information.

Bynike air max 2011 @ Tuesday, September 24, 2013 7:22 AM
Nice information, many thanks to the author. It is incomprehensible to me now, but in general, the usefulness and significance is overwhelming. Thanks again and good luck!

Bynike free run cheap @ Tuesday, September 24, 2013 7:27 AM
I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information.

Bynike air max shoe @ Saturday, October 12, 2013 9:34 AM
Very significant Information for us, I have think the representation of this Information is actually superb one. This is my first visit to your site.

By

gucci handbags sale

@ Friday, November 01, 2013 7:03 PM

Very significant Information for us, I have think the representation of this Information is actually superb one. This is my first visit to your site.

By

nike air max mens

@ Tuesday, November 19, 2013 10:02 AM

I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information.

By

cheap neckties

@ Wednesday, December 18, 2013 10:00 AM

I am so glad this internet thing works and your Information really helped me. Might take you up on that home advice you.

By

cheap air jordan shoes

cheap jordan shoes

scarves wholesale

@ Thursday, May 08, 2014 12:21 PM

There are many things I can know only after reading your wonderful Information.

You must be logged in to post a comment. You can login here
 
 Copyright © 2007 by Safety Health Environment