Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าหลัก > บทความทั่วไป / Login

Current Articles | Categories | Search

Wednesday, July 09, 2008
ไฟฟ้าแสงสว่าง
By safety1 @ 9:52 AM :: 5086 Views :: 13 Comments :: บทความทั่วไป
 
        “ไฟฟ้าแสงสว่าง” เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต ถ้านำระบบไฟฟ้าแสงสว่างมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานได้
หลักในการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 
    1.การเลือกหลอดไฟ
             - พิจารณาประสิทธิภาพของแสงโดยดูที่ค่าลูเมน* ต่อวัตต์ (ลูเมน คือ ปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาจากหลอดไฟ) ถ้ายิ่งมากยิ่งดีและมีประสิทธิภาพสูง 
                ค่านี้จะพิมพ์ติดไว้กับตัวหลอด 
             - อายุการใช้งาน หลอดไฟราคาถูกอายุจะสั้นต้องเปลี่ยนบ่อยๆจะเสียค่าใช้จ่ายแพงกว่าหลอดไฟราคาแพงแต่อายุการใช้งานนาน เช่น หลอดไส้
                ราคาถูกกว่าหลอดตะเกียบ แต่อายุการใช้งานสั้นกว่า เป็นต้น 
             - สีของแสงที่มาจากหลอดไฟต้องเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน เช่น สีคูลไวท์ (ค่อนไปทางสีขาว) หรือเดไลท์ (สีขาว) เหมาะสมกับห้องทำงาน 
                ซุปเปอร์มาร์เก็ต ส่วนสีวอร์มไวท์ (ค่อนไปทางสีส้ม)เหมาะสำหรับห้องนอน ห้องจัดเลี้ยง ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

     ชนิดของหลอดไฟ 

             1. หลอดไส้ ราคาถูก สีของแสงดี ติดตั้งง่าย ให้แสงสว่างทันทีเมื่อเปิด ประสิทธิภาพต่ำมาก อายุ การใช้งานสั้น ไฟฟ้าที่ป้อนให้หลอดจะถูกเปลี่ยนเป็นความร้อนกว่าร้อยละ 90 จึงไม่ประหยัด พลังงาน แต่เหมาะสมกับงานประเภทที่ต้องการหรี่แสง เช่น ห้องจัดเลี้ยงตามโรงแรม หรือใช้ กับโคมระย้าที่ประกอบด้วยผลึกแก้วเพื่อเน้นความสวยงาม 

             2. หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดที่มีประสิทธิภาพแสงและอายุการใช้งานมากกว่าหลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์แท่งยาวที่ใช้แพร่หลายมีขนาด 36 วัตต์ แต่ก็ยังมีหลอดไฟประสิทธิภาพ สูง (หลอดซุปเปอร์ลักซ์) ซึ่งมีราคาต่อหลอดแพงกว่าหลอดไฟ 36 วัตต์ธรรมดา แต่ให้ปริมาณ แสงมากกว่าร้อยละ 20 ในขนาดการใช้ไฟฟ้าที่เท่ากัน

              3. หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) หรือหลอดตะเกียบชนิดที่ให้สีของแสงออกมาเทียบ เท่าร้อยละ 85 ของหลอดไส้ (ให้สีของแสงดีที่สุด) สำหรับใช้แทนหลอดไส้เพื่อช่วยประหยัด ไฟ และอายุการใช้งานนานกว่า 8 เท่าของหลอดไส้ มี 2 ประเภท คือ แบบขั้วเกลียวและแบบ ขั้วเสียบ แต่ถ้าแบ่งตามลักษณะและการใช้งานของหลอดจะมี 5 ชนิด ดังนี้ 
                          3.1 หลอด SL แบบขั้วเกลียว มีบัลลาส์ในตัว มีขนาด 9,13,18 และ 25 วัตต์ ประหยัดไฟ ร้อยละ 75 ของหลอดไส้ เหมาะกับสถานที่
                                 ที่ต้องเปิดไฟทิ้งไว้เป็นเวลานานๆ หรือ บริเวณที่เปลี่ยนหลอดยาก เช่น โคมไฟหัวเสาบริเวณทางเดินบันได เป็นต้น 
                          3.2 หลอดตะเกียบ 4 แท่ง ขั้วเกลียว (หลอด PL*E/C) ขนาด 9,11,15 และ 20 วัตต์ มี บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ในตัวเปิดติดทันที 
                                ไม่กะพริบ ประหยัดไฟร้อยละ 80 ของ หลอดไส้และยังสามารถใช้ได้ในสถานที่อุณหภูมิต่ำถึง -20 0C 
                          3.3 หลอดตะเกียบตัวยู 3 ขด (หลอด PL*E/T) ขนาดกะทัดรัด 20 และ 23 วัตต์ ขจัด ปัญหาหลอดยาวเกินโคมให้ความสว่างมาก
                                 และสามารถใช้เปลี่ยนแทนหลอดไส้ได้ ประหยัดไฟร้อยละ 80 ของหลอดไส้ 
                          3.4 หลอดตะเกียบขั้วเสียบ (หลอด PLS) บัลลาสต์ภายนอกขนาด 7,9 และ 11 วัตต์ ประหยัดไฟร้อยละ 80 ของหลอดไส้ 
                          3.5 หลอดตะเกียบ 4 แท่ง ขั้วเสียบ (หลอด PLC) บัลลาสต์ภายนอก ขนาด 8,10,13,18 และ 26 วัตต์ ประหยัดไฟร้อยละ 80 ของหลอดไส้ 

             4. หลอดแสงจันทร์ ประสิทธิภาพแสงต่ำกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์เล็กน้อยแต่อายุการใช้งาน นานกว่า จึงเหมาะสมกับการใช้เป็นไฟสนามตาม
                 สวนสาธารณะ แต่เมื่อใช้ไปนานๆคุณภาพ แสงจะลดลง 
             5. หลอดเมทัลฮาไลด์ ประสิทธิภาพสูง คุณภาพแสงดีแต่ต้องใช้เวลาอุ่นหลอดเมื่อเปิด เหมาะ สำหรับการใช้ส่องสินค้าในห้างสรรพสินค้า 
             6. หลอดโซเดียมความดันสูง ประสิทธิภาพสูง แต่คุณภาพแสงไม่ดี มักใช้กับไฟถนน คลัง สินค้า ไฟส่องบริเวณที่เปลี่ยนหลอดยาก พื้นที่นอกอาคาร 
             7. หลอดโซเดียมความดันต่ำ มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่คุณภาพแสงเพี้ยนมาก เหมาะสมกับไฟ ถนน ไฟรักษาความปลอดภัย

     2.การเลือกบัลลาสต์ 

      บัลลาสต์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้เหมาะสม เราสามารถแบ่งได้ 3 ชนิดหลักๆ ดังนี้ 
             1. บัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา เป็นบัลลาสต์ที่ใช้กันแพร่หลายร่วมกับหลอด ฟลูออเรสเซนต์ เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดที่พันรอบแกนเหล็ก จะเกิดการสูญเสียพลังงาน ในรูปของความร้อนในแกนเหล็ก ซึ่งมีค่าประมาณ 10 วัตต์ 
             2. บัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กแบบประสิทธิภาพสูง เป็นบัลลาสต์ที่ทำด้วยแกนเหล็กและขด ลวดที่มีคุณภาพดี ซึ่งการสูญเสียพลังงานจะลดลงเหลือ 5-6 วัตต์ 
             3. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นบัลลาสต์ที่ทำด้วยชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีการสูญเสียพลังงาน น้อยประมาณ 1-2 วัตต์ เปิดติดทันที ไม่กะพริบ ไม่ต้องใช้สตาร์ทเตอร์ ไม่มีเสียงรบกวน ทำ ให้อายุการใช้งานนานขึ้น 2 เท่าของหลอดไฟที่ใช้ร่วมกับบัลลาสต์แกนเหล็กธรรมดา

     3.การเลือกโคมไฟแสงสว่าง 
             โคมไฟฟ้าที่ใช้อย่างแพร่หลายจะได้แก่โคมไฟสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งมีการพัฒนาให้ผิวด้านในมีประสิทธิภาพ ในการสะท้อนแสงจากหลอดไฟและเพิ่มประสิทธิภาพความสว่างให้มากขึ้น โคมประสิทธิภาพสูงนี้จะไม่ดูดกลืน หรือกักแสงไว้แต่จะช่วยสะท้อนแสงสว่างให้กลับลงมายังพื้นที่ใช้งานได้เกือบเท่าตัวทำให้ลดจำนวนหลอดไฟลงได้ใน ขณะที่ความสว่างคงเดิม เช่น จากเดิมใช้ 4 หลอดต่อโคม จะสามารถลดลงเหลือ 2 หลอดต่อโคมโดยที่แสงสว่างที่ส่องลงมาจะยังคงใกล้เคียงกับของเดิม โดยทั่วไปมักใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ตามอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า
     การออกแบบระบบแสงสว่างให้เหมาะสม 
             ควรออกแบบให้ความสว่างเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไปและคำนึงถึงคุณภาพแสงด้วย กล่าวคือ ระดับความสว่างควรจะอยู่ในมาตรฐาน คุณภาพแสงควรให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่นแสงสีขาวเหมาะกับการเขียนหนังสือ แสงสีส้มเหมาะกับร้านอาหาร เป็นต้น 
             ใช้แสงธรรมชาติจากหลังคา จะช่วยลดจำนวนหลอดไฟช่วยประหยัดค่าไฟและค่าบำรุงรักษา แต่กระจกที่ใช้ควรเป็นกระจก 2 ชั้นหรือกระจกติดฟิล์มเพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาด้วยเหมาะสำหรับการติดตั้งในห้องโถงตามโรงแรม ห้างสรรพสินค้าและโรงงาน 
             ใช้แสงธรรมชาติจากบริเวณริมกระจกหน้าต่างร่วมกับแสงจากหลอดไฟ โดยอาจต้องหาอุปกรณ์ตรวจวัดที่เรียกว่าโฟโต้เซลล์เป็นตัวตรวจสอบระดับแสง ถ้าแสงธรรมชาติมากเพียงพอหลอดไฟบางส่วนจะถูกปิดหรือหรี่แสงลงเพื่อไม่ให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลงมากนัก เหมาะสำหรับติดตั้งในบริเวณที่ทำงานใกล้หน้าต่างในอาคารสำนักงาน 

     การใช้งานอย่างถูกวิธี 
             ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน เป็นเวลานานกว่า 15 นาที จะช่วยประหยัดไฟ โดยไม่มีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์ เช่นช่วงพักเที่ยงของสำนักงานหรือของห้องเรียน ห้องน้ำ เป็นต้น 
             เปิด – ปิดไฟโดยอัตโนมัติ โดยใช้อุปกรณ์ตั้งเวลาหรือสั่งจากระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยป้องกันการลืมปิดไฟหลังเลิกงานหรือสั่งปิดไฟบริเวณระเบียงทางเดินในโรงงาน เป็นต้น 
             ใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เหมาะกับห้องประชุม ห้องเรียนและห้องทำงานส่วนตัว มี 2 ชนิด คือ อินฟราเรดและอัลตร้าโซนิกส์

     การบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ 
             เมื่อใช้งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างไปเป็นระยะเวลานานๆ จะพบว่าความสว่างลดลงทั้งนี้เนื่องจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ต้องหมั่นทำความสะอาด โคมไฟ ฝาครอบกระจายแสง เพดาน ผนังกระจกหน้าต่างอยู่เสมอ สำหรับสถานที่ที่เป็นอาคาร สำนักงาน หรือสถานที่ติดตั้งหลอดไฟจำนวนมาก ควรทำการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นกลุ่มแทนที่จะเปลี่ยนเมื่อหลอดใดหลอดหนึ่งเสียหรือชำรุด เพราะจะช่วยทำให้ความสว่างคงที่หรือดีขึ้นเพื่อคงประสิทธิภาพความสว่างสำหรับการทำงาน นอกจากนี้อาจลดค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงที่เปลี่ยนครั้งละหลอดหลายครั้ง และต่อรองราคาจากการซื้อทีเดียวเป็นจำนวนมากได้ดีกว่าระยะเวลาที่ควรเปลี่ยนหลอดเพื่อให้ได้ผลคุ้มค่า คือเมื่อใช้หลอดไปได้ร้อยละ 60 – 80 ของอายุการใช้งานหลอดประเภทนั้นๆ 

เอกสารอ้างอิง 
             วัชระ มั่งวิทิตกุล ไฟฟ้าแสงสว่าง ศูนย์อนุรักษ์พลังงานประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกรุงเทพ, 2544 
             ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
             ภาพประกอบ : www.chontech.ac.th www.thai3dviz.com

Comments
ByRolex Replica @ Thursday, September 27, 2012 3:41 PM
Many people easily sell wristwatches that happen to be really formulated, cost-effective having other features much like the lighting effects process in addition to water proof.

Bytiffany and co outlet @ Sunday, December 30, 2012 12:45 PM
Most Bates " booties " became relaxed to get reasonable length of time dress yourself in due to his or her generous padding and impressive design and style to supply your feet and ankle highest possible assist

Bywww.topwatchsaleonline.com @ Friday, January 11, 2013 2:11 PM

Thank you for sharing!!!

Byjordan 6 @ Wednesday, April 24, 2013 2:53 PM
I think I agree with your point of view, very also think you write very reasonable and very interesting.

Byreplica chanel wallets @ Thursday, August 15, 2013 4:09 PM
Ensure that you go for a single can be that pattern you prefer. Find the right Replacement Rolex Sit back and watch.

By

Cheap Lebron 9

@ Sunday, August 18, 2013 4:14 PM
I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information.

Bynike air max shoes @ Tuesday, September 24, 2013 7:12 AM
I feel this blog is very well organized and is quite interesting. I really want to join this kind of events.Thanks for the post.

Bynike free cheap @ Tuesday, September 24, 2013 7:17 AM
I feel this blog is very well organized and is quite interesting. I really want to join this kind of events.Thanks for the post.

Bynike air max @ Saturday, October 12, 2013 9:27 AM
You made some good points; I did a little research on the topic and found that most people agree with your blog. Thanks.

By

nike air max 2013

@ Friday, November 01, 2013 6:52 PM

Wonderful, although it is ordinary ,the content deeply interesting, friends all like it.

By

cheap gucci handbags

@ Tuesday, November 19, 2013 8:17 AM

I am so glad this internet thing works and your Information really helped me. Might take you up on that home advice you.

By

cheap neckties

@ Tuesday, December 17, 2013 8:27 PM

I am so glad this internet thing works and your Information really helped me. Might take you up on that home advice you.

By

cheap air jordan shoes

cheap jordan shoes

scarves wholesale

@ Thursday, May 08, 2014 12:23 PM

There are many things I can know only after reading your wonderful Information.

You must be logged in to post a comment. You can login here
 
 Copyright © 2007 by Safety Health Environment